directie@de-buut.nl 035 - 603 56 78 Route

De leesweek

De leesweek is weer gestart. Dit doen we een aantal keer per jaar om de leesmotivatie te bevorderen.
Normaal gesproken zijn de kinderen gewend dat we dit groepsdoorbroken met de hele school doen. Helaas is dit met het
huidige bubbel-onderwijs niet mogelijk. Iedere klas zal daarom door middel van verschillende activiteiten, zelf invulling geven aan deze week. Het liedje van de koningsspelen lezen, 4-op-een-rij-lezen, lezen in de leeshut, maken van een boekenlegger en een leesbingo!