directie@de-buut.nl 035 - 603 56 78 Route

Het onderwijs

Daltononderwijs

Voor ons is ieder kind uniek. Daarom is ons onderwijsconcept gebaseerd op de vijf kernwaarden van het Daltononderwijs:

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Reflectie
  • Effectiviteit

Op onze school is en blijft het opdoen van kennis en vaardigheden van groot belang. Leerlingen worden uitgedaagd en geholpen het beste uit zichzelf te halen. Wij geven de kinderen het vertrouwen om zoveel mogelijk zelfsturend en zelfregulerend te leren, zelfstandig én in samenwerking met andere kinderen.

Naast de cognitieve ontwikkeling willen wij de kinderen vaardigheden meegeven voor het leven. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke daltonprincipes. Soms associëren ouders vrijheid met vrijblijvendheid maar vrijheid in het daltononderwijs betekent heel wat anders. Op onze school heerst er geen vrijblijvendheid. Wij maken duidelijke afspraken met onze leerlingen. Onze leerlingen krijgen bijvoorbeeld elke maandag een weektaak met het werk dat zij de komende week moeten afronden. Leerlingen hebben de vrijheid hun weektaak naar eigen inzicht te plannen. Daltononderwijs is geen onderwijs waar leerlingen met de armen over elkaar afwachten tot de leerkracht opdrachten geeft. Leerlingen leren er initiatief te nemen en krijgen ruimte om naar eigen inzicht te werken. Dat bereidt hen voor om later, in de maatschappij, in vrijheid te kunnen leven en werken.

Thematisch onderwijs

Op onze school bieden wij krachtig en betekenisvol onderwijs mede doordat wij gebruik maken van de methode Alles-in-1. Dit is een methode voor thematisch, samenhangend onderwijs voor de basisschool. Zaakvakken, expressie, taal, techniek, cultuur – en meer – komen in logische samenhang aan bod. De methode voldoet aan alle eisen en wensen die in de Wet op het Primair Onderwijs staan beschreven.

Nieuwsgierigheid en verwondering zijn de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen. De verplichte vakken worden zoveel mogelijk in samenhang aangeboden. Door de vakken binnen één thema te houden, schep je ruimte voor betrokkenheid en wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind geprikkeld. Tevens biedt Alles-in-1 vele differentiatiemogelijkheden en dagelijks afwisselende werkvormen en vaardigheden. Dit zorgt voor plezier, een brede ontwikkeling én zelfvertrouwen die wij onze leerlingen willen bieden.

We werken jaarlijks schoolbreed (dus vanaf groep 1) aan 5 projecten uit de methode Alles-in-1. Denk bijvoorbeeld aan projecten over Europa (aardrijkskunde), voeding (cultuur), middeleeuwen (geschiedenis), energie (techniek), dieren (natuur).

Gezonde school

Sinds schooljaar 2019-2020 streven wij als school ernaar om een Gezonde School te worden. Gezonde School is een programma dat scholen ondersteunt om te werken aan een gezonde leefstijl. Dit gebeurt binnen acht verschillende thema’s (bewegen en sport, gehoor, hygiëne, mediawijsheid, milieu en natuur, relaties en seksualiteit, roken en alcohol, slaap, voeding en welbevinden). Het werken aan een gezonde leefstijl als school doen wij niet alleen, hierbij worden wij begeleid door een adviseur van de GGD. Binnen de school hebben wij een Gezonde School coördinator (Anouk van Rossum) aangesteld, samen met de adviseur van de GGD vormt zij een team waar u met vragen terecht kunt. Het uiteindelijke doel is om voor elk thema een vignet aan te kunnen vragen en die vervolgens ook te ontvangen. Met het vignet op zak kunnen we laten zien dat we een officiële Gezonde School zijn.

Het worden van een Gezonde School heeft voordelen voor alle betrokken partijen binnen de school. Om een paar voordelen te noemen. Leerlingen die gezond zijn, zitten vaak lekkerder in hun vel. Gezond gedrag wordt nu niet alleen thuis gestimuleerd, maar ook op school. Het werken aan de gezondheid draagt ook bij aan de gezondheid van de medewerkers.

Vanwege al deze voordelen willen wij als school goed voorbeeld gedrag laten zien en vragen wij ouders om ons te ondersteunen in het brengen van deze boodschap naar onze leerlingen. Leraren en andere medewerkers op school geven het goede voorbeeld aan leerlingen. De Gezonde School-aanpak sluit aan bij wat we als school al doen aan gezondheidsbevordering en versterkt wat goed gaat. Met deze aanpak maken we van losse activiteiten één geheel. De aanpak bestaat altijd uit drie fasen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Zo werken we doelgericht en efficiënt aan een gezonde leefstijl. De brede betrokkenheid van school en ouders en verzorgers is een succesfactor in elke stap!

Waarom STEVig?

STEVig stimuleert de leerlingen met verhalen, vaardigheden en ideeën om creatief na te denken, hun eigen afwegingen te maken, een eigen mening te formuleren en antwoorden te vinden bij levensvragen. Door STEVig ontwikkelen leerlingen hun identiteit en leren ze samen te leven met anderen en verschillende waarden.

Wat is STEVig?

Binnen de STEVig lessen werken vakleerkrachten uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen nauw met elkaar samen vanuit 12 verschillende thema’s. De groepsleerkrachten sluiten in hun eigen lessen aan bij deze thema’s en voeren hier levensbeschouwelijke en filosofische gesprekken over in de klas met de leerlingen. Zo zorgen zij voor de verbinding:

· met de leefwereld van de leerlingen

· met de andere vakgebieden op de basisschool

· met de actualiteit in de samenleving

Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen dit mooie aanbod. Voor ouders bestaat er de wettelijke mogelijkheid om hun kind voor deze lessen af te melden. Hiervoor kunnen ouders contact opnemen met de directie.

Meer info is ook te lezen in de flyer

https://de-buut.nl/wp-content/uploads/sites/8/2022/02/stevig_flyer_digi_141221-1-1.pdf

Wie staan er voor de klas?

Ontmoet het team