directie@de-buut.nl 035 - 603 56 78 Route

Praktische informatie

Op de website geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze school. Maar het liefst staan wij u persoonlijk te woord. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de school en het team? U bent van harte welkom om met ons kennis te maken.

Op deze pagina vindt u de praktische informatie over onze school.

Voeding

In het schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met het thema Voeding. Om voor het thema voeding het vignet te behalen wordt er op vier verschillende pijlers (educatie, schoolomgeving, signaleren, beleid) gewerkt aan het thema. Een greep aan wat we tot nu toe binnen dit thema verzorgen. Zo is ons schoolplein vanaf 2019 rookvrij, hebben wij de subsidie voor Jong Leren eten mogen ontvangen, hebben leerlingen in de bovenbouw flesjes water op tafel staan, planten we eetbare planten op het schoolplein, gaan we op excursie naar de kinderboerderij of naar de imker.

Wij vinden het belangrijk om bij onze leerlingen bewustwording, kennis en mogelijkheden aan te bieden wat betreft de inhoud van een gezonde leefstijl en hoe dat eruit ziet!

Om die reden willen wij daar als school goed voorbeeld gedrag laten zien en vragen wij ouders ons te ondersteunen in het brengen van deze boodschap naar onze leerlingen. Om dit doel te bereiken werken wij samen met het programma Gezonde School. Volgens een stappenplan werken we aan verschillende thema’s ( voeding, seksualiteit, bewegen en sport, roken en alcohol, welbevinden, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid, milieu en natuur, mediawijsheid en hygiëne) met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school (Anouk van Rossum) en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst .

Leraren en andere medewerkers op school geven het goede voorbeeld aan leerlingen, ook wat leefstijl betreft. Deze voorbeeldfunctie kan leraren en andere medewerkers stimuleren om ook zelf aan een gezonde leefstijl te werken. Zo hebben we vanaf 2019 in stapjes de volgende zaken gerealiseerd:

· Ons schoolplein is rookvrij gemaakt

· Leraren eten zelf ook gezond in de klas

· Er is nieuw traktatie beleid waarbij we ouders verzoeken tot gezonde traktaties.

· Ons schoolplein voorzien van nieuwe uitdagende toestellen die meer beweging op het schoolplein realiseren

· De school voorziet een bepaalde periode in schoolfruit

De Gezonde School-aanpak sluit aan bij wat we als school al doen aan gezondheidsbevordering en versterkt wat goed gaat. Met deze aanpak maakt u van losse activiteiten één geheel. De aanpak bestaat uit drie fasen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Zo werken we doelgericht en efficiënt aan een gezonde leefstijl. De brede betrokkenheid van school en ouders en verzorgers is een succesfactor in elke stap.

Na een opstartfase hopen we in 2021 het eerste vignet voor voeding te mogen ontvangen.

Hieronder vindt u de link naar ons voedingsbeleid:

Voedingsbeleid

Schooltijden

Groep 1 t/m 4 van tot Groep 5 t/m 8 van tot
maandag 8.30 14.45 maandag 8.30 14.45
dinsdag 8.30 14.45 dinsdag 8.30 14.45
woensdag 8.30 12.15 woensdag 8.30 12.15
donderdag 8.30 14.45 donderdag 8.30 14.45
vrijdag 8.30 12.00 vrijdag 8.30 14.45

 

NB: Op deBuut hanteren wij een continurooster

Schoolgids

Hiermee willen wij u wegwijs maken in de dagelijkse gang van zaken op onze school. In deze gids vindt u alle zaken, die voor u en uw kind in dit schooljaar van belang kunnen zijn. Deze schoolgids geeft nieuwe ouders een goed beeld van de school en is een naslagwerk voor ouders van onze leerlingen. Wij vinden het heel belangrijk om u als ouder zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er op school speelt.

Opvang

Op deBuut hanteren we een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan. Van 12:15 tot 12:45 zijn onze overblijfouders aanwezig. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage van 30 euro voor een heel schooljaar.
Mocht u op zoek zijn naar opvang voor en na schooltijd kunnen wij u verwijzen naar de kinderopvangorganisaties K’nijntje en zippies (naast ons in hetzelfde gebouw) en Bink. Kijk voor meer informatie op www.knijntjezippies.nl en www.binkkinderopvang.nl.

Ziekmelding

Schoolverzuim van uw kind in verband met ziekte graag voor schooltijd telefonisch doorgeven.
Bel naar 035 – 603 56 78 graag voor 8:30.
NB: Afwezigheid van leerlingen wordt geadministreerd.

We vragen u expliciet dit niet per e-mail of Parro te doen.

Extra verlof (aanvraag vrijstelling)

De schoolleider zal op basis van de leerplichtwet een besluit nemen en motiveren ten aanzien van het verzoek.

Om extra verlof aan te vragen kunt u op school het formulier ‘Folder Verlof vrijstelling van schoolbezoek‘ vragen bij de directie of administratie.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.

OBS dalton deBuut is een van de 15 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.