info@de-buut.nl 035 - 603 56 78 Route

Praktische informatie

Op de website geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze school. Maar het liefst staan wij u persoonlijk te woord. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de school en het team? U bent van harte welkom om met ons kennis te maken.

Op deze pagina vindt u de praktische informatie over onze school.

Schooltijden

Groep 1 t/m 4 van tot Groep 5 t/m 8 van tot
maandag 8.30 14.45 maandag 8.30 14.45
dinsdag 8.30 14.45 dinsdag 8.30 14.45
woensdag 8.30 12.15 woensdag 8.30 12.15
donderdag 8.30 14.45 donderdag 8.30 14.45
vrijdag 8.30 12.00 vrijdag 8.30 14.45

 

NB: Op deBuut hanteren wij een continurooster

Schoolgids

Voor ouders die dit jaar voor het eerst bij onze school betrokken zijn, zal deze gids van belang zijn om in onze school thuis te raken. Bij het samenstellen van deze gids hebben we geprobeerd zoveel mogelijk praktische schoolzaken onder de aandacht te brengen. Onderaan deze pagina kunt u onze schoolgids downloaden.

Opvang

Op deBuut hanteren we een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan. Van 12:15 tot 12:45 zijn onze overblijfouders aanwezig. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage van 30 euro voor een heel schooljaar.
Mocht u op zoek zijn naar opvang voor en na schooltijd kunnen wij u verwijzen naar de kinderopvangorganisaties K’nijntje en zippies (naast ons in hetzelfde gebouw) en Bink. Kijk voor meer informatie op www.knijntjezippies.nl en www.binkkinderopvang.nl.

Ziekmelding

Schoolverzuim van uw kind in verband met ziekte graag voor schooltijd telefonisch doorgeven.
Bel naar 035 – 603 56 78 graag voor 8:30.
NB: Afwezigheid van leerlingen wordt geadministreerd.

We vragen u expliciet dit niet per e-mail of Parro te doen.

Extra verlof (aanvraag vrijstelling)

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan die voorwaarden kan de schoolleider op verzoek extra vakantie toestaan. Deze voorwaarden vindt u op het formulier ‘vrijstelling schoolbezoek’.

Om extra verlof aan te vragen kunt u op school het formulier vragen bij de directie of administratie.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.

OBS dalton deBuut is een van de 15 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.