directie@de-buut.nl 035 - 603 56 78 Route

Praktische informatie

Op de website geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze school. Maar het liefst staan wij u persoonlijk te woord. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de school en het team? U bent van harte welkom om met ons kennis te maken.

Op deze pagina vindt u de praktische informatie over onze school.

Voeding

In het schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met het thema Voeding. Om voor het thema Voeding het vignet te behalen wordt er op vier verschillende pijlers (educatie, schoolomgeving, signaleren, beleid) gewerkt aan het thema. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen bewustwording, kennis en mogelijkheden aan te bieden wat betreft de inhoud van een gezonde leefstijl en hoe dat eruit ziet.

Een greep aan wat we tot nu toe binnen dit thema verzorgen. Zo is ons schoolplein vanaf 2019 rookvrij, hebben wij de subsidie voor Jong Leren Eten mogen ontvangen, hebben leerlingen in de bovenbouw flesjes water op tafel staan, planten we eetbare planten op het schoolplein en gaan we op excursie naar de kinderboerderij of naar de imker.

Ook hebben we in stapjes al gerealiseerd:

* ons schoolplein is rookvrij gemaakt

* leraren eten zelf ook gezond in de klas

* er is een nieuw traktatie beleid waarbij we ouders verzoeken tot gezonde traktaties

* ons schoolplein is voorzien van nieuwe uitdagende toestellen die meer beweging op het schoolplein realiseren

* de school voorziet een bepaalde periode in schoolfruit

Hieronder vindt u de link naar ons Voedingsbeleid:

Voedingsbeleid

Relaties en Seksualiteit

In het schooljaar 2021-2022 zijn wij gestart met het thema Relaties en Seksualiteit. Om voor het thema Relaties en Seksualiteit het vignet te behalen wordt er op vier verschillende pijlers (educatie, schoolomgeving, signaleren, beleid) gewerkt aan het thema. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren respect voor elkaar te hebben ongeacht het geslacht of seksuele geaardheid.

Een greep aan wat we tot nu toe binnen dit thema hebben gerealiseerd. We hebben als team in het schooljaar 2021-2022 een visie gevormd op relationele en seksuele vorming, welke we hier graag delen. ‘ Op deBuut leren kinderen om zichzelf te (mogen) zijn. We leren kinderen dat ze grenzen mogen en durven te geven, waarbij ze respect hebben voor zichzelf en voor anderen. Binnen een veilige en vertrouwde omgeving leren we dat we alles bespreekbaar mogen maken, dat iedereen zijn eigen normen en waarden heeft, dat acceptatie en communicatie hoog in het vaandel staan en dat vertrouwen de basis is waar we verder op bouwen.’

Het team heeft een teamtraining gehad, waarbij zij zijn getraind in de relationele en seksuele vorming van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Daarnaast hebben we een nieuwe methode aangeschaft (Kriebels in je Buik) om onze leerlingen structureel les te geven in relationele en seksuele vorming. En tot slot doen we (natuurlijk al langer) mee aan de week van de Lentekriebels!

Schooltijden

Groep 1 t/m 4 van tot Groep 5 t/m 8 van tot
maandag 8.30 14.45 maandag 8.30 14.45
dinsdag 8.30 14.45 dinsdag 8.30 14.45
woensdag 8.30 12.15 woensdag 8.30 12.15
donderdag 8.30 14.45 donderdag 8.30 14.45
vrijdag 8.30 12.00 vrijdag 8.30 14.45

 

NB: Op deBuut hanteren wij een continurooster

Schoolgids

Hiermee willen wij u wegwijs maken in de dagelijkse gang van zaken op onze school. In deze gids vindt u alle zaken, die voor u en uw kind in dit schooljaar van belang kunnen zijn. Deze schoolgids geeft nieuwe ouders een goed beeld van de school en is een naslagwerk voor ouders van onze leerlingen. Wij vinden het heel belangrijk om u als ouder zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er op school speelt.

Opvang

Op deBuut hanteren we een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan. Van 12:15 tot 12:45 zijn onze overblijfouders aanwezig. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage van 30 euro voor een heel schooljaar.
Mocht u op zoek zijn naar opvang voor en na schooltijd kunnen wij u verwijzen naar de kinderopvangorganisaties Helden Opvang (naast ons in hetzelfde gebouw), Bink en Topkids. Kijk voor meer informatie op www.heldenopvang.nl, binkkinderopvang.nl of topkids.nl

Ziekmelding

Schoolverzuim van uw kind in verband met ziekte graag voor schooltijd telefonisch doorgeven.
Bel naar 035 – 603 56 78 graag voor 8:30.
NB: Afwezigheid van leerlingen wordt geadministreerd.

We vragen u expliciet dit niet per e-mail of Parro te doen.

Extra verlof (aanvraag vrijstelling)

De schoolleider zal op basis van de leerplichtwet een besluit nemen en motiveren ten aanzien van het verzoek.

Om extra verlof aan te vragen kunt u op school het formulier ‘Folder Verlof vrijstelling van schoolbezoek‘ vragen bij de directie of administratie.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.

OBS dalton deBuut is een van de 15 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.