directie@de-buut.nl 035 - 603 56 78 Route

Het team

Ons team bestaat uit een hechte groep leerkrachten met een mooie diversiteit in leeftijd, ervaring, kennis en talenten. Enthousiasme, bevlogenheid, leergierigheid, expertise en passie voor het basisonderwijs is wat u aantreft in ons team. Wij kennen alle kinderen persoonlijk en geven ons onderwijs vorm vanuit de Daltonkernwaarden met ambitie en lef! De leerkrachten zijn gedreven om bij te dragen aan een succesvolle ononderbroken ontwikkeling van kinderen in kennis en vaardigheden en werken vanuit een “pedagogisch optimisme”. Het team is leergierig en blijft continu in ontwikkeling.

Wij zijn er voor ieder kind

Juf Anouk
Leerkracht, groep geel (1/2)

Juf Kim
Leerkracht, groep groen (3/4)

Juf Monique
Leerkracht, groep groen (3/4), groep rood (5/6)

Juf Hanneke
Leerkracht, groep rood (5/6)

Juf Renate
Leerkracht, groep oranje (7/8)

Meester Sander
Leerkracht, groep oranje (7/8)

Juf Felicia
Leerkrachtondersteuner

Meester Christiaan
Onderwijsassistent

Juf Sjanneke
Onderwijsassistent & administratie

Meester Frans
Conciërge

Juf Mirjam
Intern Begeleider

Juf Jacomijn
Directeur

Groepsbezetting

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
(1/2) Geel Anouk Anouk Anouk Anouk Anouk
(3/4) Groen Kim Kim Monique Monique Monique
(5/6) Rood Monique Hanneke Hanneke Hanneke Hanneke
(7/8) Oranje Ritske Ritske/Renate Renate Renate Renate

Ondersteuning binnen de school

Naam Functie/taak Dagdelen
Jacomijn Sennef Directeur Maandag t/m donderdag
Frans Evers Conciërge Maandagochtend
Christiaan Verloop Onderwijsassistent Maandag en dinsdag
Sjanneke Veltman Onderwijsassistent/Administratie Maandag t/m vrijdag
Mirjam van de Griek Intern begeleider Maandag en dinsdag

Vakleerkrachten

Voor enkele vakgebieden zetten wij specifieke vakleerkrachten in:

Gymnastiek: De groepen 5 tot en met 8 hebben 2 keer in de week les van onze vakleerkracht gym, in de sporthal tegenover ons of op de Smitsweg. Groep 3 en 4 hebben dit (in verband met zwemmen) 1 keer in de week. Kleuters (groep 1 en 2) krijgen gymnastiek van hun eigen leerkracht in het speellokaal.

Zwemles: Eens in de twee weken krijgen de leerlingen van groep 3 en 4 zwemles. Dit wordt verzorgd door zweminstructeurs. Tijdens deze lessen kunnen ook diploma’s behaald worden!

STEVIG: stimuleert de leerlingen met verhalen, vaardigheden en ideeën om creatief na te denken, hun eigen afwegingen te maken, een eigen mening te formuleren en antwoorden te vinden bij levensvragen. Door STEVig ontwikkelen leerlingen hun identiteit en leren ze samen te leven met anderen en verschillende waarden.

Wat is STEVig?

Binnen de STEVig lessen werken vakleerkrachten uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen nauw met elkaar samen vanuit 12 verschillende thema’s. De groepsleerkrachten sluiten in hun eigen lessen aan bij deze thema’s en voeren hier levensbeschouwelijke en filosofische gesprekken over in de klas met de leerlingen. Zo zorgen zij voor de verbinding:

· met de leefwereld van de leerlingen

· met de andere vakgebieden op de basisschool

· met de actualiteit in de samenleving

Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen dit mooie aanbod. Voor ouders bestaat er de wettelijke mogelijkheid om hun kind voor deze lessen af te melden. Hiervoor kunnen ouders contact opnemen met de directie.

Meer info is ook te lezen in de flyer: stevig_flyer_digi_141221-1-1

  • Hoe wordt een zieke leerkracht vervangen? Worden de kinderen ook wel eens naar huis gestuurd?

    Wij zijn aangesloten bij een invalpool. Bij uitval van een leerkracht vervangt een leerkracht uit de invalpool de lessen. Soms lossen we iets intern op. Al het mogelijke wordt gedaan om de kinderen op school op te kunnen vangen. In echte noodgevallen lukt dit niet. In dat geval weten ouders dit uiterlijk de dag ervoor en worden de kinderen op schooldagen nooit plotseling naar huis gestuurd.