directie@de-buut.nl 035 - 603 56 78 Route

De zichtbare kracht van goed en divers openbaar onderwijs

De zichtbare kracht van goed en divers openbaar onderwijs

Stichting Eem-Vallei Educatief publiceert haar Ambitieboek 2019-2023.

Binnen Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) werken 15 openbare basisscholen samen aan goed onderwijs en een actueel onderwijsprogramma voor alle kinderen rondom Amersfoort.
De scholen liggen verspreid over Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Soest, Scherpenzeel, en Woudenberg en variëren in omvang van 60 tot ruim 240 leerlingen. Bij STEV werken zo’n 200 onderwijsprofessionals. Sinds medio 2018 heeft STEV een nieuwe bestuurder, mevrouw dr. Karen Peters, met haar komst is er een herijking van de strategie ingezet. De resultaten zijn opgenomen in het Ambitieboek 2019-2023. Hiervan stelt de stichting een publieksversie beschikbaar voor alle betrokkenen en belangstellenden.

Deze publiekversie is te vinden op de website van de stichting, waar ook een korte film te bekijken is met dezelfde hoofdboodschap als die van het Ambitieboek: STEV-onderwijs gaat uit van de kracht van de maatschappelijke realiteit, waarbij we de diversiteit van onze leerlingen en hun ouders omarmen. Door zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen mensen en culturen te erkennen en te benutten, creëren we een rijke leeromgeving, waar onze leerlingen van en met elkaar in een mini-maatschappij leren en samenleven.

STEV nodigt iedereen van harte uit kennis te nemen van de ambitie van de stichting en daarmee die van de individuele scholen. Niet alleen ouders, maar iedereen in de omgeving van de kinderen en de scholen – zoals ketenpartners, vertegenwoordigers van de gemeente en van het lokale bedrijfsleven – spelen volgens STEV een rol van betekenis als het gaat om goed openbaar onderwijs.

Om het gezamenlijke streven van de scholen zichtbaarder te maken voor die omgeving, introduceert STEV ook een stichtingbrede huisstijl met nieuwe logo’s voor de scholen die duidelijk familie van elkaar zijn. Deze huisstijl wordt komend jaar gefaseerd ingevoerd om zo min mogelijk extra kosten maken. Een doorkijkje naar de nieuwe logo’s van de scholen is opgenomen in het Ambitieboek.