directie@de-buut.nl 035 - 603 56 78 Route

Start STEVig op deBuut

Waarom STEVig?

STEVig stimuleert de leerlingen met verhalen, vaardigheden en ideeën om creatief na te denken, hun eigen afwegingen te maken, een eigen mening te formuleren en antwoorden te vinden bij levensvragen. Door STEVig ontwikkelen leerlingen hun identiteit en leren ze samen te leven met anderen en verschillende waarden.

Wat is STEVig?

Binnen de STEVig lessen werken vakleerkrachten uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen nauw met elkaar samen vanuit 12 verschillende thema’s. De groepsleerkrachten sluiten in hun eigen lessen aan bij deze thema’s en voeren hier levensbeschouwelijke en filosofische gesprekken over in de klas met de leerlingen. Zo zorgen zij voor de verbinding:

· met de leefwereld van de leerlingen

· met de andere vakgebieden op de basisschool

· met de actualiteit in de samenleving

Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen dit mooie aanbod. Voor ouders bestaat er de wettelijke mogelijkheid om hun kind voor deze lessen af te melden. Hiervoor kunnen ouders contact opnemen met de directie.

Meer info is ook te lezen in de flyer

https://de-buut.nl/wp-content/uploads/sites/8/2022/02/stevig_flyer_digi_141221-1-1.pdf